Wie beslist of mijn kind recht heeft op een zorgtoeslag?

Een evaluerend arts, erkend door Opgroeien, onderzoekt de specifieke ondersteuningsbehoefte van je kind. 
Op basis van dit resultaat (= aantal punten) zal je uitbetaler Groeipakket:
-    bepalen of je kind recht heeft en zo ja, voor welke periode het recht van toepassing is
-    het bedrag van de zorgtoeslag bepalen