Welke informatie vraagt Opgroeien - team Zoë op?

  • Een vragenlijst met psychosociale gegevens, in te vullen door de ouders. Je kan je voor het invullen van de psychosociale vragenlijst laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die een goed beeld heeft van je familiale context.
  • Een vragenlijst met medische gegevens, in te vullen door de behandelend arts. Je kan je arts helpen om een duidelijk beeld te krijgen van de beperking van je kind via medische verslagen: Is er een diagnose gesteld? Heb je verslagen van medische vaststellingen of consultaties? Bezorg team Zoë documenten die maximum 3 maanden voorheen zijn opgesteld.
  • Probeer aan te tonen welke impact de stoornis, aandoening of handicap heeft op het functioneren van je kind en je gezin. Welke therapieën en behandelingen krijgt je kind van thuis uit? 
  • Is er specifieke ondersteuning nodig op school? Vraag je school of CLB welke informatie zij ter beschikking hebben. 
  • Zijn er nog andere hulpverleners betrokken bij de dagelijkse zorg voor je kind (buiten het centrum of de school)? Dan kan je hierbij ook een evolutieverslag toevoegen met vermelding van frequentie en duur van de therapie.