Welk zorgtoeslagbedrag ontvang ik?

Je uitbetaler Groeipakket bepaalt op welk bedrag je recht hebt. Hij baseert zich hiervoor op het resultaat van de zorgtoeslagevaluatie. Die gebeurt door een evaluerend arts, erkend door Opgroeien.

Het bedrag varieert naargelang de ernst van de ondersteuningsbehoefte. Bekijk de verschillende bedragen.