Wie met zijn gezin buiten Vlaanderen woont, kan sinds 1 januari 2019 ook aanspraak maken op de Vlaamse participatietoeslagen.

  • Je kind gaat naar de kinderopvang (door Kind & Gezin vergund) en je betaalt er niet op basis van je inkomen, dan kan je rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per kind, per opvangdag. 

  • Kleuters van 3 jaar die naar school gaan en kleuters van 4 jaar die naar school blijven gaan en voldoende aanwezig zijn, krijgen 2 jaar op rij een kleutertoeslag van 132,60 euro. Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald na de derde en/of na de 4e verjaardag van je kleuter, wanneer aan de voorwaarden werd voldaan. Het gaat hier om door Vlaanderen erkend en/of gesubsidieerd onderwijs en geldt vanaf geboortejaar 2015 of jonger.

  • Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen minder kapitaalkrachtige gezinnen eventueel recht hebben op een schooltoeslag (voor kleuter, lager of secundair onderwijs). Het bedrag is afhankelijk van je inkomen en onderwijsniveau en wordt per schooljaar toegekend. Voor studenten van het Hoger Onderwijs blijft de studietoelage toegekend door het Ministerie van Onderwijs, aangevuld met 50 euro/jaar extra.

pdf bestandFolder Participatietoeslag in Brussel.pdf (3.87 MB)

Hoe aanvragen?

1. Kies hier zelf een Vlaamse Uitbetaler Groeipakket:


Heb je gekozen? Dan krijg je automatisch het geld waar je kind recht op heeft. Dit is de snelste manier.

2. Maak je geen keuze? 

Geen probleem. Je krijgt automatisch het geld waar je recht op hebt. De kinderopvang of school zal de informatie van je kind doorgeven aan het Groeipakket. De publieke uitbetaler FONS zal de betalingen al starten. Ze contacteren je dan om toch een uitbetaler te kiezen. Kies je nog altijd geen uitbetaler? Dan blijf je automatisch aangesloten bij de publieke uitbetaler FONS.