Wat mag ik verwachten van het gesprek met de arts die bepaalt of mijn kind recht heeft op een zorgtoeslag?

Het gesprek vindt plaats bij de evaluerend arts die voor jou het dichtst bereikbaar is. Tijdens het gesprek kan je de arts uitleggen wat de specifieke ondersteuningsbehoeften van je kind zijn. Ook kan je bepaalde zaken beklemtonen of vragen. 
De arts kan jou vragen je dossier te verduidelijken. Hij of zij kan ook aan je kind vragen om bepaalde handelingen uit te voeren. 

Je kan je voor dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of tolk.

In de strijd tegen het coronavirus is beslist om alle consulten in het kader van de zorgtoeslagevaluatie tijdelijk op te schorten. Voorlopig worden tot en met 17 april geen nieuwe afspraken meer ingepland.

  • Was er al een afspraak ingepland, dan vragen we aan de ouders of zij ermee instemmen dat de specifieke ondersteuningsbehoefte van hun kind geëvalueerd wordt op basis van de informatie in het dossier. 
  • Stemmen de ouders daarmee in, dan oordeelt de arts of hij/zij voldoende elementen heeft om de specifieke ondersteuningsbehoefte te beoordelen.
  • We plannen een nieuwe afspraak in als:
    • de arts meent dat het dossier onvoldoende elementen bevat om de specifieke ondersteuningsbehoefte te beoordelen;
    • een ouder niet wenst dat de specifieke ondersteuningsbehoefte geëvalueerd wordt zonder medisch-sociaal consult met de evaluerend arts.