Wat mag ik verwachten van het gesprek met de arts die bepaalt of mijn kind recht heeft op een zorgtoeslag?

Het gesprek vindt plaats bij de evaluerend arts die voor jou het dichtst bereikbaar is. Tijdens het gesprek kan je de arts uitleggen wat de specifieke ondersteuningsbehoeften van je kind zijn. Ook kan je bepaalde zaken beklemtonen of vragen. 
De arts kan jou vragen je dossier te verduidelijken. Hij of zij kan ook aan je kind vragen om bepaalde handelingen uit te voeren. 

Je kan je voor dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of tolk.

Als gevolg van de op 30 oktober aangekondigde nieuwe coronamaatregelen zijn we verplicht het aantal fysieke afspraken maximaal te beperken. De fysieke afspraken worden vervangen door een videoconsult of door een telefonische toelichting. Ouders worden persoonlijk geïnformeerd.