Wat isĀ de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte?

Sommige kinderen hebben als gevolg van eenĀ beperking of handicap een specifieke ondersteuningsbehoefte. Zij hebben maandelijks recht op een extra bedrag, bovenop het basisbedrag. Dat extra bedrag noemen we de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Het bedrag van de zorgtoeslag hangt af van de mate waarin het kind meer ondersteuning nodig heeft dan zijn/haar leeftijdsgenoten.