Vlaanderen voorziet extra toelage voor kwetsbare gezinnen via Groeipakket

  • 17 november 2020

De aanhoudende coronacrisis treft gezinnen die het financieel moeilijk hebben extra hard. Daarom wil de Vlaamse regering een extra coronatoeslag toekennen aan kwetsbare gezinnen met kinderen.

Deze toeslag zal in december en vóór de kerstvakantie automatisch worden betaald aan gezinnen die recht hebben op een Groeipakket en een jaarinkomen hebben dat de grens van 31.605,89 euro bruto belastbaar niet overschrijdt. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.