Onafhankelijke bestuurders voor de raad van bestuur

  • 16 april 2020

Het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) zoekt enthousiaste en gedreven onafhankelijke bestuurders om haar raad van bestuur te versterken.

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid.

 

5 vacatures - Solliciteer tot en met 30 april 2020
 

Profiel

De kandidaten onafhankelijke bestuurder voldoen aan één of meerdere van de volgende vereisten:

  • Beschikken over een deskundigheid inzake algemeen bestuur van een vennootschap of (overheids)organisatie;
  • Beschikken over een specifieke deskundigheid inzake het algemeen bestuur van het VUTG, het beleidsveld en de inhoudelijke materie waarin het VUTG actief is zoals de missie, de bevoegdheden en taken van het VUTG;
  • Kunnen beslissen op basis van een onafhankelijk oordeel, in staat zijn om belangenconflicten te vermijden, omzichtig kunnen omspringen met vertrouwelijke informatie en bereid zijn blijk te geven van integriteit en toewijding;
  • Bereid zijn voldoende tijd te investeren in het mandaat van onafhankelijk bestuurder, aanwezig te zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur (één tot maximaal tweemaal per maand) en deze vergaderingen degelijk voor te bereiden;
  • Het indienen van een kandidatuur bestaande uit een CV met begeleidende motivatiebrief, een lijst van andere lopende mandaten en activiteiten en een verklaring op eer waarin de kandidaat verklaart te voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid.

Bijkomend dienen de kandidaten te voldoen aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden én onverenigbaarheden.
 

Aanbod

De leden van de raad van bestuur ontvangen een vergoeding. De vergoedingen bestaan uit een jaarlijkse vaste vergoeding van 2400,00 euro (niet-geïndexeerd) en een presentiegeld van 240 euro (niet-geïndexeerd) per vergadering voor de eerste 15 vergaderingen van de raad van bestuur waaraan de bestuurder heeft deelgenomen, vanaf de 16de vergadering worden de presentiegelden gehalveerd. Ook de reiskosten per vergadering worden vergoed nl. 0,3573 euro per kilometer.

Voor de bestuurders wordt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 

Plaats tewerkstelling

Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid

Trierstraat 9, 1000 BRUSSEL
 

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon: Dhr. Leo Van Loo             Via e-mail: leo.vanloo@vutg.be

 

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer dan ten laatste op 30 april 2020.

Bezorg ons volgende documenten:

  • CV
  • begeleidende motivatiebrief 

Bij voorkeur via e-mail naar leo.vanloo@vutg.be. Vermeld in het onderwerp van je mail ‘Kandidatuur onafhankelijke bestuurders VUTG’. Per post kan je jouw kandidatuur richten aan:

VUTG
T.a.v. Leo Van Loo
Gedelegeerd bestuurder
Trierstraat 9
1000 Brussel

Voor meer informatie over de inhoud van het mandaat van onafhankelijk bestuurder of de selectieprocedure kan je terecht bij de heer Leo Van Loo, tel.: 02/897.10.50, gsm: 0473/83.41.29, e-mail: leo.vanloo@vutg.be
 

pdf bestandSelectiereglement onafhankelijke bestuurders VUTG (112 kB)


In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

De raad van bestuur gaat in haar selectie na of de kandidaten voldoen aan de hoger vermelde voorwaarden en vereisten (ontvankelijkheidstoets). De raad van bestuur vergelijkt vervolgens de verdiensten en het profiel van de kandidaten op basis van de ingediende kandidatuur. Zowel de ontvankelijkheidstoets als de vergelijking naar verdiensten als profiel kan gebeuren door een extern selectiebureau. Bij de selectie zal rekening worden gehouden met onderlinge complementariteit in expertise en ervaring. Op basis hiervan formuleert de raad van bestuur een voordracht met 2 kandidaten per in te vullen mandaat aan de Vlaamse Regering die de onafhankelijke bestuurders benoemt. Bij de benoeming wordt rekening gehouden met een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen.

Na de selectie wordt een wervingsreserve voor twee jaar aangelegd.Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!