KI-test

We doen de KI-test

De KI-test (‘kadastraalinkomentest’) houdt rekening met de gebouwen en gronden in het bezit van je gezin. Als het kadastraal inkomen (KI) vreemd gebruik te hoog is in vergelijking met je inkomen, dan kom je niet in aanmerking voor een schooltoeslag. 

Bij het onderzoek van je recht op schooltoeslag raadpleegt je uitbetaler Groeipakket alle databanken van de Federale Overheidsdienst Financiën en tellen alle onroerende goederen in je bezit mee.

Voor wie is de KI-test?

De KI-test geldt alleen als er in het gezin onroerende goederen vreemd gebruik zijn. Dat zijn alle onroerende goederen, buiten de eigen woning en de onroerende goederen voor eigen beroepsgebruik. Bijvoorbeeld huizen die je al dan niet verhuurt, een vakantiewoning of gronden.

We voeren de KI-test niet uit:

  • als het geïndexeerd kadastraal inkomen van de onroerende goederen vreemd gebruik lager ligt dan of gelijk is aan 1.250 euro
  • als het inkomen geheel of gedeeltelijk uit (equivalent) leefloon bestaat
  • als het inkomen voor minstens 70 % bestaat uit onderhoudsgeld* en/of vervangingsinkomsten (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering of brugpensioen) en/of inkomensvervangende tegemoetkomingen en/of overlevingspensioen
  • als je een alleenstaande leerling bent

* Het gaat om onderhoudsgeld voor ex-partners, niet om alimentatie voor kinderen.

KI-test

Stap 1

We vermenigvuldigen het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik vreemd gebruik met 3. Het resultaat is X.

Stap 2

Van het gezinsinkomen trekken we 3x het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik en 1x het geïndexeerd kadastraal inkomen eigen beroepsdoeleinden af. We delen het resultaat door 5. Dat geeft Y.

Stap 3

We vergelijken X met Y:

  • als X kleiner is dan of gelijk is aan Y, kom je in aanmerking voor een schooltoeslag
  • als X groter is dan Y, kom je niet in aanmerking voor een schooltoeslag