Kadastraal inkomen vreemd gebruik

Als je kadastraal inkomen (KI) vreemd gebruik te hoog is in vergelijking met je inkomen, dan kom je niet in aanmerking voor een schooltoeslag. 

Onroerende goederen vreemd gebruik zijn gebouwen en/of gronden die je bezit maar niet zelf bewoont of gebruikt voor beroepsdoeleinden. Bijvoorbeeld huizen die je verhuurt, een vakantiewoning.

Meer informatie over het kadastraal inkomen vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Hoe onderzoekt je uitbetaler jouw kadastraal inkomen vreemd gebruik?

Bij het onderzoek van je recht op een schooltoeslag raadpleegt je uitbetaler Groeipakket de databanken van de Federale Overheidsdienst Financiën en telt hij alle onroerende goederen vreemd gebruik in je bezit mee. Zo kent hij je geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik. Hierop past je uitbetaler de 'KI-test' toe. Die bestaat uit deze stappen:  

Stap 1

Je uitbetaler vermenigvuldigt het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik met 3. Het resultaat is X.

Stap 2

Van het gezinsinkomen trekt hij 3x het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik en 1x het geïndexeerd kadastraal inkomen eigen beroepsdoeleinden af. Hij deelt het resultaat door 5. Dat geeft Y.

Stap 3

Je uitbetaler vergelijkt X met Y:

  • als X kleiner is dan of gelijk is aan Y, kom je in aanmerking voor een schooltoeslag
  • als X groter is dan Y, kom je niet in aanmerking voor een schooltoeslag

 

Je uitbetaler voert geen KI-test uit als:

  • je geen onroerende goederen vreemd gebruik bezit
  • het geïndexeerd kadastraal inkomen van de onroerende goederen vreemd gebruik lager ligt dan of gelijk is aan 1.250 euro
  • het inkomen geheel of gedeeltelijk uit (equivalent) leefloon bestaat
  • het inkomen voor minstens 70 % bestaat uit onderhoudsgeld* en/of vervangingsinkomsten (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering of brugpensioen) en/of inkomensvervangende tegemoetkomingen en/of overlevingspensioen
  • je een alleenstaande leerling bent

* Het gaat om onderhoudsgeld voor ex-partners, niet om alimentatie voor kinderen.