Hoe maakt mijn behandelend arts (huisarts, kinderarts,...) het dossier over aan de evaluerend arts (Opgroeien)?

Je behandelend arts maakt je dossier (medische vragenlijst, eventueel aangevuld met recente medische verslagen) over:

  • via het eHealth-platform (elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling van gezondheidsgegevens). Je arts kan gegevens en verslagen uit het elektronisch patiëntendossier automatisch opladen en bezorgen aan de arts die jouw dossier ‘zorgtoeslag’ behandelt. 
  • of door het papieren dossier op te sturen naar:

Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie (Zoë)
t.a.v. de coördinerend arts 
Hallepoortlaan 27 
1060 Brussel