Al kinderen?

Je kinderbijslagfonds heeft je dossier automatisch doorgegeven aan zijn Vlaamse opvolger.

Komt er nog een kindje bij vanaf 2019, dan mag je je aanvraag indienen vanaf de zesde maand zwangerschap, samen met een attest van de gynaecoloog. Het startbedrag wordt ten vroegste twee maanden voor de voorziene bevallingsdatum uitbetaald. Na de geboorte krijg je automatisch maandelijks het basisbedrag op je rekening gestort samen met eventuele toeslagen.

Vraag je startbedrag aan bij je huidige uitbetaler of bij een uitbetaler naar keuze. Deze keuze geldt voor alle kinderen in je gezin.