Herziening van het dossier

Je kan als ouder een herziening aanvragen op basis van nieuwe elementen, zoals bij achteruitgang van de gezondheidstoestand van je kind, bij het optreden van een nieuwe pathologie of bij een wijziging van schoolrichting en/of intensievere therapeutische ondersteuning. Je richt je vraag opnieuw aan je uitbetaler Groeipakket. Zodra Opgroeien hiervan op de hoogte is, zullen zij aanvullende verslagen opvragen over:

  • de evolutie van de gekende ziekte of aandoening, 
  • het diagnoseverslag van de nieuwe aandoening, 
  • het schoolverslag over de veranderde onderwijsvorm, 
  • een verslag met vermelding van frequentie en evolutie van de huidige therapie
  • ...