Groeipakket_Afbeelding keuken

Kinderen geboren voor 1 januari 2019

Basisbedrag

Gezinnen met kinderen die al kinderbijslag kregen op 31 december 2018, behouden op gezinsniveau de bedragen van de oude kinderbijslag zolang hun gezinssituatie niet wijzigt. Deze kinderen blijven ook recht geven op de leeftijdsbijslagen (op 6, 12 en 18 jaar).

Bij de overgang naar het Groeipakketsysteem zijn in het gezin de bedragen per kind 'vastgeklikt' en omgekeerd (hoogste bedrag voor het oudste kind en laagste bedrag voor het jongste). Zo valt, net als in de oude kinderbijslagregeling, het hoogste bedrag eerst weg wanneer een kind niet langer recht heeft op een Groeipakket of wanneer het kind het gezin verlaat. Heb je vragen over jouw situatie, contacteer dan je uitbetaler.

Weet je niet wie je uitbetaler is? In Mijn Burgerprofiel vind je meer info over jouw Groeipakket. 

Toeslagen

Kinderen geboren voor 2019 kunnen ook genieten van de vernieuwde toeslagen:

De bedragen van de sociale toeslag blijven voor de kinderen geboren voor 2019 gebaseerd op de geïndexeerde bedragen van de oude kinderbijslagregeling. Om het recht op een sociale toeslag te bepalen, wordt enkel nog gekeken naar je inkomen. De inkomensgrens van 30.984 euro per jaar geldt voor alle gezinnen. Ligt je gezinsinkomen tussen 31.605,89 euro en 62.424 euro per jaar, dan heb je enkel recht op een sociale toeslag als je drie kinderen of meer in je gezin hebt waarvan er minstens één geboren is vanaf 1 januari 2019.

Kinderen geboren voor 2019 komen ook in aanmerking voor een mogelijke schooltoeslag, afhankelijk van het gezinsinkomen.

De zorgtoeslag voor kinderen die wees werden voor 2019, voor pleegkinderen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte geboren voor 2019, blijft gebaseerd op de oude kinderbijslagregeling.

Het Groeipakket voor een gezin met kinderen geboren voor én na 2019 kan dus een mix zijn van oude en nieuwe bedragen.

Aan wie wordt betaald?

In de oude kinderbijslagregeling werd de kinderbijslag meestal betaald aan de moeder (= bijslagtrekkende). De persoon die vóór 2019 de kinderbijslag kreeg, ontving sinds 2019 verder het Groeipakket zolang de gezinssituatie niet wijzigde.

Heb je kinderen die geboren zijn voor 2019 en komt er nu een kind bij in je gezin? Dan hebben jullie vanaf dat moment als ouders samen recht op het Groeipakket (= begunstigden) voor jullie gezamenlijke kinderen. Jullie beslissen samen voor al jullie kinderen op welke rekening het Groeipakket gestort wordt en van welke uitbetaler je het ontvangt. Raken jullie het hierover niet eens, dan wordt er uitbetaald aan de jongste van beide ouders. De familierechtbank kan in het belang van het kind en op verzoek van een betrokken partij een andere uitbetalingsregel voorzien. Een vonnis wordt altijd gevolgd.

Komt er geen kind bij in je gezin? Vanaf 2020 kunnen gezinnen (of ex-partners) ook zelf kiezen om allebei begunstigden te worden. Voor gescheiden ouders kan die keuze een impact hebben op een mogelijke sociale toeslag. Meer info hierover vind je op de pagina sociale toeslag.

Overweeg je om samen met de andere ouder begunstigde te worden van het Groeipakket van je kind(eren)? Je uitbetaler of het Agentschap Uitbetaling Groeipakket kan je meer informatie geven over wat dit zou betekenen in jouw situatie. Belangrijk om te weten: een uitbetaler mag nooit privacygevoelige informatie (vb. inkomen) over de andere ouder met je delen.