Een startbedrag, basisbedrag en schoolbonus voor elk kind
Groeipakket_Afbeelding keuken

In het Groeipakket zitten drie bedragen die gelden voor elk kind. Ze gelden zonder meer voor elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is.

De twee eerste bedragen noemen we: het startbedrag en het basisbedrag. Beide bedragen zijn voor ieder kind gelijk en gelden voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2019.  Ze zijn bedoeld om elk kind de kans te geven zich te ontwikkelen en ondersteunen de ouders daarbij.

Voor elk kind is er in augustus nog een extra duwtje in de rug voor de start van het schooljaar, de schoolbonus. Deze bonus geldt voor alle kinderen, ongeacht geboortedatum.

DUS :

  1. Elk kind krijgt eenmalig een startbedrag van 1.122 euro bij zijn geboorte of bij zijn adoptie.
  2. Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van 163,20 euro.
  3. Elk kind krijgt in augustus een schoolbonus afhankelijk van de leeftijd.