Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over het dossier van mijn kind?

Zodra er voor je kind een dossier is opgestart, kan je terecht bij het agentschap Opgroeien, team Zoë (Zorgtoeslagevaluatie):

  • Via e-mail zoe.info@kindengezin.be
  • Via het nummer 02 533 13 41 van maandag tot vrijdag van 10 tot 12u en van 13u tot 16u (op dinsdag tot 19u).