Dienstverlening zorgtoeslagevaluatie

In de strijd tegen corona zijn de consulten voor de zorgtoeslagevaluatie opgeschort. Tot en met 17 april plannen we geen afspraken meer in.

  • Voor de al ingeplande afspraken vragen we de ouders of de specifieke ondersteuningsbehoefte van hun kind geëvalueerd mag worden op basis van de info in het dossier.
  • Stemmen de ouders daarmee in, dan oordeelt de arts of hij/zij voldoende info heeft om de specifieke ondersteuningsbehoefte te beoordelen.
  • We plannen een nieuwe afspraak in als:
    • de arts meent dat het dossier onvoldoende elementen bevat om de ondersteuningsbehoefte te beoordelen;
    • een ouder niet wenst dat de ondersteuningsbehoefte geëvalueerd wordt zonder consult.