Elk kind in Vlaanderen heeft het recht om kansrijk te kunnen opgroeien. Sommige kinderen hebben daarbij extra ondersteuning nodig. Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte krijgen via het Groeipakket een zorgtoeslag.

Het team Zorgtoeslagevaluatie wil zijn slagkracht vergroten om sneller meer kinderen en gezinnen de zorgtoeslag te kunnen toekennen. Daarom hebben we gemotiveerde artsen met een hart voor onze missie nodig.

Ben jij of ken jij een arts die zich wil engageren voor kinderen met een beperking?

Jobinhoud

Als evaluerend arts neem je op zelfstandige basis opdrachten aan voor het agentschap Opgroeien.

Je krijgt een opleiding en je kan ervaring uitwisselen met collega’s via intervisie.

Je brengt de specifieke ondersteuningsbehoefte van een kind in kaart, via een gevalideerd instrument. Je bestudeert hiervoor het medisch dossier en gaat in interactie met het kind en het gezin.

Profiel

Werken als evaluerend arts is vlot combineerbaar met een artsenpraktijk. Je plant je consultmomenten voor Opgroeien flexibel in je agenda.

Om als evaluerend arts aan de slag te gaan, heb je een erkenning nodig. Je kan die eenvoudig aanvragen via www.opgroeien.be.

Wil jij je engageren en onze missie mee realiseren? Heb jij een hart voor kinderen met een extra zorgnood? Wil jij je artsenpraktijk combineren met een deeltijdse job als evaluerend arts?

Bekijk onze vacature via www.opgroeien.be.

Meer info? Stel je vragen via evartsen@kindengezin.be.