De Vlaamse overheid zit op schema om deze hervorming zowel juridisch, inhoudelijk, op het vlak van ICT als voor de organisatie van het uitbetalingslandschap tegen 1 januari 2019 af te ronden.

Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zullen in een gezamenlijk schrijven de premier van de overname van de bevoegdheden in kennis stellen. Bevoegd Vlaams minister Jo Vandeurzen brengt Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en de betrokken federale administraties, alsook de betrokken ministers en minister-presidenten van de andere deelentiteiten op de hoogte van deze overname.

Jo Vandeurzen: “Na een grondige evaluatie binnen de Vlaamse Regering zijn we er van overtuigd dat de overname van de bevoegdheden inzake de gezinsbijslagen op 1 januari 2019 kan plaatsvinden. Dit kadert in het geïntegreerd gezinsbeleid waaraan we vorm geven via het groeipakket. We zijn er van overtuigd dat we met deze hervorming meer kansen zullen bieden aan jonge, startende gezinnen en een fundamentele bijdrage leveren aan de ondersteuning van de opvoedings- en onderwijskosten van Vlaamse kinderen en gezinnen.