Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag geoordeeld dat het Vlaamse Groeipakket niet in strijd is met de Grondwet.

Enkele ouders hadden beroep aangetekend tegen het verschil in basisbedrag tussen kinderen geboren voor of na 2019.

“De vraag of het voor een gezin voordeliger is onder de oude of nieuwe regeling te vallen, hangt af van verschillende variabelen. Die variabelen zijn bovendien afhankelijk van mogelijke evoluties, zodat het in de praktijk zeer moeilijk is om in een overgangsregeling te voorzien die voor elk gezin op elk moment de meest voordelige regeling garandeert” zo oordeelde het Hof.

De middelen van het Groeipakket kunnen dus verder verdeeld worden zoals bedoeld was: een gelijke basis voor elk kind en waar de nood het hoogst is, zullen gezinnen meer krijgen.
 

Extra Informatie

Lees de persberichten van het Grondwettelijk Hof:

https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-198n-info.pdf en

https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-195n-info.pdf.