Uitbetaling schooltoeslagen 40% sneller

Sinds het vorige schooljaar verloopt de uitbetaling van de schooltoeslagen automatisch. Gezinnen moeten geen aanvraag meer indienen. Elk kind dat recht heeft op de schooltoeslag binnen het Groeipakket, ontvangt deze ook. Op dit moment zijn er 481.565 toeslagen uitbetaald, dit wil zeggen meer dan 98% van de ingeschatte groep begunstigden. Vergeleken met vorig werd de gemiddelde toeslag uitbetaald na 25 dagen. Vlaams minister van Gezin Wouter Beke is hierover erg tevreden: ‘Daarmee is de doorlooptijd voor de uitbetaling zo’n 40% korter in vergelijking met het vorige schooljaar, toen de doorlooptijd 41 dagen bedroeg.’

Het aantal leerlingen dat recht heeft op een schooltoeslag voor het huidige schooljaar 2020-2021 is geraamd op 488.000 voor in totaal 190 miljoen EUR. Eind oktober had 95% van deze kinderen al een schooltoeslag ontvangen. Vandaag is dat 98%, dat zijn 480.421 leerlingen en dat voor een bedrag van bijna 188 miljoen EUR. 

Snellere uitbetaling

De automatische uitbetaling van de schooltoeslag voor dit schooljaar nam tot vandaag gemiddeld 25 kalenderdagen in beslag, wat ruim onder de doelstelling is van gemiddeld 35 dagen. De ‘doorlooptijd’ is de tijd tussen de eerste betalingen van de schooltoeslag op 8 september en vandaag, 30 november.
 
In het vorige schooljaar was dat nog 41 dagen. Twee schooljaren geleden, toen er nog met een aanvraagprocedure werd gewerkt, was eind november ongeveer 33% van de schooltoeslagen uitbetaald. 

Integratie in het Groeipakket sinds het vorige schooljaar

In het vorige schooljaar 2019-2020 werd de schooltoeslag voor de eerste keer uitbetaald als deel van het Groeipakket. Daarvoor gebeurde dat als schooltoelage door het beleidsdomein onderwijs. Een schooltoeslag wordt toegekend aan leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs, het secundair onderwijs en het HBO5 verpleegkunde.
 
De uitbetaling via het Groeipakket ging gepaard met 3 belangrijke wijzigingen:
 
1) De toekenning van de schooltoeslag gebeurt automatisch aan iedereen die er recht op heeft. Een aanvraag is niet nodig. 
2) Er wordt gewerkt met een nieuw inkomensbegrip waardoor de inkomensgrenzen gewijzigd en verruimd werden.
3) De toeslagbedragen werden verhoogd. 
 
In het schooljaar 2019-2020 kregen 485.462 leerlingen in het Vlaamse onderwijs een schooltoeslag. Dit alles maakt dat het aantal leerlingen dat een schooltoeslag ontving in het schooljaar 2019-2020 45% hoger (150.000 kinderen) lag dan in het schooljaar 2018-2019. De sterke toename maakte duidelijk dat een groot deel van het doelpubliek in het vroegere aanvraagsysteem geen gebruik heeft gemaakt van hun recht op schooltoeslag, de zogenaamde non-take up. 
 
Wouter Beke: ‘Door de sociale rechten automatisch toe te kennen, vermijden we uren administratieve rompslomp. Dit is een belangrijke kerntaak van de overheid, die we op een goede manier vervullen.’

Meer info

Steffen Van Roosbroeck, woordvoerder Wouter Beke: 0479 24 54 64