Bijna een half miljoen kinderen en jongeren ontvangt schooltoeslag

De schooltoeslag helpt kinderen om deel te nemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of er een recht is op schooltoeslag. Dat is op basis van inkomen en aanwezigheid op school. De uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt tussen eind augustus en december via de uitbetalers van het Groeipakket zodra de voorwaarden voldaan zijn. Uit de voorlopige cijfers van het huidige schooljaar 2021-2022 blijkt dat ruim 495.000 kinderen en jongeren het kleuter-, het lager- en het secundair onderwijs en leerlingen HBO5 op een schooltoeslag konden rekenen. Goed voor een bedrag van ruim 196 miljoen euro.

Voor de start van het schooljaar

Voor elk kind waar we alle gegevens (bv. inschrijving, gezinsinkomen) van hebben, zal de schooltoeslag net voor de start van het schooljaar betaald worden als het er recht op heeft. Dat is een week vroeger dan vorig jaar. Vanaf dit schooljaar wachten we niet meer op de gegevens van mogelijke inschrijvingen in het hoger onderwijs. Wanneer die later volgen, kan dat namelijk recht geven op een hogere schooltoeslag voor de kinderen uit het gezin die lager of secundair onderwijs volgen. Is dat het geval, dan volgt een bijkomende betaling in november ‘22.

Automatische uitbetaling

Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het gezin er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. Lees hier meer over de voorwaarden voor de schooltoeslag.

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. Het bedrag varieert tussen 107 euro en 3770 euro. Lees hier meer over de bedragen.

De automatische uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt op vastgelegde data tussen augustus en november.

Snelle uitbetaling

De voorbije jaren werd telkens bekeken hoe de verwerking van de gegevens nog sneller en optimaler kon verlopen. Zo daalde de doorlooptijd in 2021 naar 25 kalenderdagen ten opzichte van 41 dagen in 2019. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket verwacht de uitbetaling van het grootste deel van de schooltoeslagen dit jaar af te ronden tegen half november. In specifieke situaties kan de uitbetaling tot december of iets later op zich laten wachten. Het gaat daarbij veelal om gezinnen waarvan de inkomsten onduidelijk zijn of waar een internationale connectie is. In dat geval kunnen de gegevens niet gereconstrueerd worden aan de hand van authentieke bronnen en duurt het onderzoek langer.

Bijkomende informatie

www.schooltoeslagen.be

Infofiche voor ouders

Sinds 2019 vervangt de schooltoeslag de vroeger schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.