De schooltoeslag helpt kinderen om deel te nemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of er een recht is op schooltoeslag. De uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt tussen september en december via de uitbetalers van het Groeipakket.

Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het gezin er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. Lees hier meer over de voorwaarden voor de schooltoeslag.

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. Lees hier meer over de bedragen.

Onderzoek naar het recht op schooltoeslag

De gegevens om het recht te onderzoeken ontvangen de uitbetalers automatisch en elektronisch. De gezinnen die aangesloten zijn bij de uitbetalers FONS en MyFamily kunnen vanaf nu zelf het onderzoek naar de schooltoeslag volgen via hun digitaal Groeipakketdossier. Dat dossier is te vinden via het portaal van deze beide uitbetalers. Wanneer dit opzet de verwachtingen inlost, kan dit later uitgebreid worden naar de andere uitbetalers.   

Er zijn 6 selectievakjes die de voorwaarden voor het recht op schooltoeslag voorstellen. Wanneer deze alle 6 groen gekleurd zijn, zal een schooltoeslag toegekend worden.

De kleur geeft de status van een voorwaarde weer:

  • Groen betekent dat de uitbetaler alle nodige informatie heeft en dat de voorwaarde voldaan is.
  • Oranje betekent dat de informatie nog niet gekend is, de uitbetaler moet deze informatie nog ontvangen.
  • Rood betekent dat de voorwaarde niet voldaan is.

Tot en met december ontvangen de uitbetalers nog extra informatie en kunnen de kleuren wijzigen. Blijft een van de vakjes rood gekleurd, dan is er geen recht op schooltoeslag.

De automatische uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt op vastgelegde data tussen september en december.

Snellere uitbetaling

Jaarlijks wordt bekeken hoe de verwerking van al de gegevens nog sneller en optimaler kan verlopen. Zo daalde de doorlooptijd in 2020 naar 35 dagen ten opzichte van 41 dagen in 2019. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket verwacht de uitbetaling van het grootste deel van de schooltoeslagen dit jaar af te ronden tegen half november. In specifieke situaties kan de uitbetaling tot december of iets later op zich laten wachten. Het gaat daarbij veelal om gezinnen waarvan de inkomsten onduidelijk zijn of waar een internationale connectie is. In dat geval kunnen de gegevens niet gereconstrueerd worden aan de hand van authentieke bronnen en duurt het onderzoek langer.

 

“De automatisering van de schooltoeslagen enkele jaren geleden was een grote stap vooruit: het wegvallen van de aanvraag betekent minder administratie voor de ouders”, stelt Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. “Dat neemt ook een drempel weg voor de meest kwetsbare gezinnen. Bovendien zijn er meer gezinnen die een schooltoeslag ontvangen, omdat ze vóór de automatisering niet wisten dat ze er recht op hadden. Voor het grootste deel van de gezinnen gebeurt de uitbetaling ook eerder. Nu zullen veel gezinnen ook de stand van zaken van het onderzoek naar hun recht op schooltoeslag online kunnen volgen. Dat is een nieuwe stap in de goede richting: het betekent meer transparantie en klantgerichtheid.”

Informatie schooltoeslagen

Sinds 2019 vervangt de schooltoeslag de vroeger schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Alle informatie over de schooltoeslagen voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs vind je hier: www.schooltoeslagen.be

Contactpersoon pers

Bart Croes, woordvoerder minister Beke

bart.croes@vlaanderen.be

 

Leen Du Bois, woordvoerder Agentschap Uitbetaling Groeipakket

leen.dubois@vutg.be

Twitter @Groeipakket

www.groeipakket.be