De vergunning

Tot 15 januari 2018 konden private uitbetalers een vergunning aanvragen om de uitbetaling van het Groeipakket te ondersteunen. Kind en Gezin vergunt nu 4 uitbetalers die:

  • in hun plan van aanpak aantoonden dat ze een stipte, correcte en continue betaling van het groeipakket kunnen realiseren,
  • een visie en aanpak uitwerkten over hun samenwerking met andere diensten zoals de Huizen van het Kind,
  • een visie en aanpak formuleerden over de uitbouw van een digitale en fysieke loketfunctie.

Het Groeipakket

Vlaanderen wil vanaf 1 januari 2019 de uitbetaling van de kinderbijslag overnemen en vormt die kinderbijslag om tot het Groeipakket.

Het Groeipakket bestaat voor elk kind uit:

  • een startbedrag: eenmalig bedrag van 1.100 euro bij de geboorte of adoptie van een kind;
  • een basisbedrag: maandelijks 160 euro;
  • een schoolbonus: bedrag afhankelijk van de leeftijd, betaald in bij de start van het schooljaar.

Sommige kinderen krijgen een of meer toeslagen als extra ondersteuning.

  • Een zorgtoeslag is er voor (half)wezen, pleegkinderen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte: een zorgnood, een chronische ziekte of aandoening.
  • Een sociale toeslag is er maandelijks voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens.
  • Een participatietoeslag is er onder specifieke voorwaarden voor kinderen die naar de kinderopvang gaan of onderwijs volgen.

Meer info over het Groeipakket: www.groeipakket.be

Uitbetalers verzekeren continuïteit

Wie vandaag een of meer kinderen heeft, krijgt daarvoor kinderbijslag. In het Groeipakket blijven ze dezelfde bedragen ontvangen na 1 januari 2019. En wanneer ze voldoen aan de voorwaarden, kunnen deze kinderen al rekenen op een extra ondersteuning uit het Groeipakket.

Infino, KidsLife Vlaanderen, MyFamily, Parentia en FONS waarborgen vanaf 1 januari 2019 dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct (blijven) ontvangen. Ouders die na 1 januari 2019 een eerste kind krijgen zullen meteen zelf kunnen kiezen wie hun Groeipakket uitbetaalt. Ouders die nu al kinderbijslag ontvangen, blijven die ontvangen via de uitbetaler die hun dossier overneemt.  Dat verloopt volledig automatisch. Vanaf 1 januari 2020 kunnen zij eventueel ook een nieuwe uitbetaler kiezen.

Meer informatie

Kind en Gezin rekent op de expertise van deze private uitbetalers om de gezinnen in Vlaanderen te ondersteunen in het kader van het nieuwe gezinsbeleid:

Infino, het kinderbijslagfonds van Acerta en Securex

Frederik Van Wynsberghe

www.infino.be - vlaanderen@infino.be – 09 210 60 00

KidsLife Vlaanderen, opgericht door de HR dienstengroepen ADMB, Group S en Easypay Group

Pol Pirard

www.kidslife.be -  Pol.Pirard@kidslifevlaanderen.be – 0478 21 71 16                  

MyFamily, de nieuwe naam van Xerius Kinderbijslagfonds

Céline Englebert

www.myfamily.be - Celine.englebert@myfamily.be - 0473 21 26 93

Parentia, de samensmelting van de Kinderbijslagfondsen Partena, Future Generations en Attentia

Marc Ertveldt

www.parentia.be -  info@parentia.be - 02 549 39 00

Voor vragen over het Groeipakket en de toekomstige publieke uitbetaler FONS:

Leen Du Bois

www.groeipakket.be - woordvoerder@kindengezin.be