Sinds 1 januari 2019 is Opgroeien bevoegd voor het erkennen van evaluerend artsen. Zij beoordelen de specifieke ondersteuningsbehoefte van kinderen met een beperking of handicap. Zo kunnen deze kinderen binnen het Groeipakket aanspraak maken op een zorgtoeslag (voorheen ‘verhoogde kinderbijslag’). Het gaat om artsen die aan verschillende erkenningsvoorwaarden moeten voldoen.

Aantal en beschikbaarheid van de evaluerend artsen

Opgroeien lanceert vandaag een oproep om extra evaluerend artsen aan te trekken. De extra artsen versterken de bestaande groep van vijf actieve evaluerend artsen. Zo kan er een start gemaakt worden van een vlottere doorlooptijd van dossiers. Het zorgt ook voor een betere spreiding van de artsen over Vlaanderen en dus een vlottere bereikbaarheid voor ouders.

Vergoeding van de evaluerend artsen

Een evaluerend arts werkt in een zelfstandig statuut en wordt vergoed per afgewerkte evaluatie. Kandidaat evaluerend artsen signaleerden dat de huidige vergoeding niet in verhouding staat tot de hoeveelheid werk. Meerdere kandidaten trokken zich (gedeeltelijk) terug omwille van de lage verloning.

Nieuwe maatregel

De minister keurt nu een besluit goed dat een meer correcte verloning mogelijk maakt. Het huidig bedrag van 36 euro is gebaseerd op een workload van 30’ per dossier. Dit wordt opgetrokken naar 1u15' per dossier, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Zo verhoogt de vergoeding naar 83 euro per evaluatie.

Opgroeien geeft hiermee de al actieve evaluerend artsen meer erkenning en wil met de instroom van nieuwe artsen de ploeg versterken.

Opgroeien vergroot zo de slagkracht om sneller meer kinderen en gezinnen te ondersteunen via de zorgtoeslag.