Nauwelijks een maand na het behalen van de prestigieuze European Public Sector Award, maakte het Groeipakket opnieuw kans op een mooie award. Deze keer op de e-gov Award, waarmee de technologie achter de automatische rechtentoekenning van de schooltoeslag in de schijnwerpers stond. We konden de nominatie jammer genoeg niet verzilveren maar zijn toch fier dat we bij de drie genomineerden hoorden in de categorie ‘gebruiksvriendelijkheid’. De Award Gebruiksvriendelijkheid ging uiteindelijk naar de Woningpas, een gezamenlijk project van het Vlaams Energie agentschap, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, het Departement Omgeving en Wonen-Vlaanderen. Proficiat aan onze collega’s voor deze knappe prestatie!

Agoria reikt jaarlijks vijf e-gov Awards uit aan overheidsdiensten uit alle beleidsdomeinen en beleidsniveaus die unieke e-gov-projecten realiseerden op het vlak van gebruiksvriendelijkheid, rendabiliteit, innovatie, zin voor samenwerking of gebruik van open data.

Sinds dit schooljaar vervangt de schooltoeslag de vroegere schooltoelage die betaald werd door Onderwijs. Deze schooltoeslag maakt deel uit van het Groeipakket en wordt automatisch toegekend aan alle rechthebbenden. Ouders moeten dus geen aanvraag meer indienen. Dat betekent minder administratie voor de ouders. Het neemt ook drempels weg voor de meest kwetsbare gezinnen.

Om deze ‘automatische rechtentoekenning’ mogelijk te maken, worden de gegevens van alle kinderen in het Nederlandstalige kleuter-, lager en secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel, automatisch onderzocht op een recht op de schooltoeslag. Die screening gebeurt door het slim combineren van 1,9 miljoen aanslagbiljetten, 1,2 miljoen eigendomsinformaties en 1,2 miljoen schoolinschrijvingen. De aanlevering van al deze informatie gebeurt door de agentschappen Informatie Vlaanderen, Opgroeien en Uitbetaling Groeipakket.

En dat maakt dat tussen september en eind november al 366.892 kinderen werden geïdentificeerd en automatisch de schooltoeslag kregen uitbetaald.  Dat zijn 40.000 extra kinderen, die in vergelijking met vorig schooljaar bijkomend een schooltoeslag krijgen dankzij de automatische rechtentoekenning.

Het systeem is gebaseerd  op het ‘ask only once’ principe: informatie die de overheid al heeft, vragen we niet opnieuw . Eén gecentraliseerde Groeipakket Applicatie, aangestuurd door de het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket staat ter beschikking van de vijf Vlaamse uitbetalers. Dit vergroot een uniforme en meer transparante gegevensverwerking en maakt onderlinge afstemming en uitwisseling mogelijk. De digitalisering binnen het Groeipakket is een mooi voorbeeld van hoe de overheid, ook in andere domeinen, de burger op een veilige en slimme manier kan ontzorgen en zo vaak omslachtige aanvraagprocedures tot het verleden kan laten behoren.

“De digitalisering binnen het Groeipakket is een mooi voorbeeld van hoe een moderne en toegankelijke overheid de burger op een veilige en slimme manier ontzorgt. Omslachtige aanvraagprocedures behoren stap voor stap tot het verleden.”
Barbara Van Den Haute, agentschap Informatie Vlaanderen

“Deze digitale omslag in amper een jaar tijd is een huzarenstukje geweest. We zijn ontzettend fier op het straffe werk van alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.”
Katrien Verhegge, Opgroeien

“Het werk achter de schermen was gigantisch omdat er een veelheid aan bronnen correct gelinkt moest worden. Groot respect voor alle medewerkers die dit mee mogelijk maakten. Op dit ogenblik is al 126,2 miljoen euro uitbetaald na onderzoek bij 97% van de 900.000 gezinnen.”
Leo Van Loo, agentschap Uitbetaling Groeipakket

 

Meer info