Financieel duwtje in de rug

“De schooltoeslag helpt kinderen om deel te nemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of er een recht is op schooltoeslag. Dat we nu voor 300.000 leerlingen de schooltoeslag al vóór de start van het schooljaar kunnen uitbetalen is een grote troef, zeker in tijden waarin inflatie en energiekosten de pan uitswingen.”
– Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

Aantal kinderen met een schooltoeslag

Vanaf vandaag betalen we voor ongeveer 300.000 kinderen een schooltoeslag uit net vóór de start van het schooljaar. Dat zijn ruim 80.000 kinderen meer dan bij de eerste uitbetaling op 8 september 2021. Het gaat om 6 op de 10 van het geschat aantal kinderen die recht hebben op de schooltoeslag. Vijf jaar geleden moest de aanvraag nog op papier gebeuren, vandaag gebeurt de uitbetaling voor zo goed als alle kinderen automatisch. Vanaf dit schooljaar wachten we niet meer op de gegevens van mogelijke inschrijvingen in het hoger onderwijs, dat verklaart voor een deel het groter bereik voor de eerste uitbetaling. Wanneer die later volgen kan dat namelijk recht geven op een hogere schooltoeslag voor de kinderen uit het gezin die lager of secundair onderwijs volgen. Is dat het geval, dan volgt een bijkomende betaling in november. 
 
Bovendien wordt uitbetaald op kindniveau, dus van zodra de gegevens van één kind uit een gezin volledig zijn. Het kan dus zijn dat ouders niet voor alle kinderen tegelijk een schooltoeslag ontvangen. In het belang van de gezinnen stappen we daar nu van af. Verder is het ook zo dat de scholen gesensibiliseerd werden om de inschrijvingsgegevens zo snel als mogelijk te verwerken. Die inspanning heeft een positief effect gehad op de eerste uitbetaling.

Primeur: melding uitbetaling schooltoeslag via Mijn Burgerprofiel

Mijn Burgerprofiel (MBP) is dé plek om alle zaken met de overheid op te volgen en te regelen. Dat geldt ook voor het Groeipakket. Sinds juli bestaat MBP ook als app op de smartphone. Zo kan je alles letterlijk bij de hand houden op een veilige manier. Gezinnen in Vlaanderen zullen op 29 augustus een melding van MBP krijgen als ze dan een uitbetaling van de schooltoeslag ontvangen. Dat is een primeur voor MBP en voor het Groeipakket. Dergelijke melding zal er ook zijn voor de volgende uitbetalingen van de schooltoeslag eind september, oktober en november.
 
De gegevens om het recht te onderzoeken ontvangen de uitbetalers automatisch en elektronisch. De gezinnen die aangesloten zijn bij de uitbetalers FONS, Infino en MyFamily kunnen zelf het onderzoek naar de schooltoeslag volgen via hun digitaal Groeipakketdossier. Dat dossier is te vinden via het portaal van deze beide uitbetalers.

Eerste uitbetaling op 29 augustus

Voor elk kind waar we alle gegevens (bv. inschrijving, gezinsinkomen) van hebben, wordt de schooltoeslag op 29 augustus uitbetaald als het er recht op heeft. Dat is een week vroeger dan vorig jaar. Een volgende uitbetaling vindt plaats op het einde van de maand september, oktober en november. Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. Info: voorwaarden schooltoeslag

Snelle doorlooptijd

De voorbije jaren werd telkens bekeken hoe de verwerking van de gegevens nog sneller en optimaler kon verlopen. Zo daalde de doorlooptijd voor het schooljaar 2021-22 naar 18 werkdagen ten opzichte van 41 dagen in 2019-20. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket verwacht de uitbetaling van het grootste deel van de schooltoeslagen dit jaar af te ronden tegen half november. In specifieke situaties kan de uitbetaling tot december of iets later op zich laten wachten. Het gaat daarbij veelal om gezinnen waarvan de inkomsten onduidelijk zijn of waar een internationale connectie is. In dat geval kunnen de gegevens niet gereconstrueerd worden aan de hand van authentieke bronnen en duurt het onderzoek langer.

Bijkomende informatie

www.schooltoeslagen.be
Sinds 2019 vervangt de schooltoeslag de vroeger schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.