Je uitbetaler van het Groeipakket betaalt je automatisch de schooltoeslag als je er recht op hebt. Je moet geen aanvraag doen.

Sinds het schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag een onderdeel van het Groeipakket (vroeger was dat de schooltoelage die betaald werd door het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid).

Woon je niet in Vlaanderen? Dan kun je ook recht hebben op een schooltoeslag als je kind naar een Nederlandstalige school gaat die erkend of gesubsidieerd is door Vlaanderen. Dan moet je de toeslag wel aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket.