Schoolbonus

De schoolbonus (vroeger schoolpremie) wordt elk jaar in augustus betaald voor elk kind dat in juli recht had op een Groeipakket. De schoolbonus is een duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. De schoolbonus wordt automatisch toegekend. Je hoeft hiervoor geen aanvraag te doen.

Schooltoeslag

De schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager, secundair onderwijs en Basisverpleegkunde is sinds het schooljaar 2019-2020 een onderdeel van het Groeipakket (vroeger was dat de schooltoelage van Onderwijs). De schooltoeslag is een extra bedrag, bedoeld voor gezinnen met een beperkt inkomen. Om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het bedrag dat je krijgt, hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. De schooltoeslag wordt automatisch toegekend.