MAGDA is hét platform waarop instanties met de juiste machtiging gegevens uit verschillende brondatabanken kunnen ophalen. MAGDA biedt hiervoor een elektronisch dienstenpakket aan en garandeert dat gegevens veilig en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming uitgewisseld worden. 

  • Via het MAGDA-platform

MAGDA biedt heel wat webservices aan, thematisch ingedeeld per domein, om in te bouwen in een eigen toepassing van de gebruiker. Hiervoor is de tussenkomst van een IT-partner noodzakelijk.

De webservice Gezin.GeefKindVoordelen-2.00 laat afnemers toe om informatie over kinderbijslagdossiers (Groeipakket) te consulteren bij de verschillende regionale bronnen. Historische federale dossiers kunnen eveneens nog gedurende 5 jaar geconsulteerd worden.

De informatie, opgevraagd via het Magdaplatform, wordt onder vorm van lijsten bezorgd aan de stad of gemeente.

  • Via MAGDA Online Pro

Voor organisaties die de data slechts sporadisch raadplegen werd ook een webtoepassing gecreëerd voor kleine gebruikers (minder dan 5000 opzoekingen per jaar) die een beperkt aantal gegevens opvragen: MAGDA Online Pro. De meest gebruikte domeinen worden in MAGDA Online Pro aangeboden: persoon, kadaster, documentendienst, leer- en ervaringsbewijzen, mobiliteit- en sociale zekerheid. En nu dus ook gezin (de webdienst GeefKindVoordelen). 

Eenmaal aangesloten als gemeente, is deze webtoepassing te bereiken via https://magdaonlinepro.vlaanderen.be/ .

De informatie via MAGDA online is raadpleegbaar op kindniveau.