Kreeg je al een startbedrag voor de komst van je kind? Dan ontvang je het maandelijkse Groeipakket (vroeger kinderbijslag) automatisch van de uitbetaler die je startbedrag betaalde. In andere gevallen (vb. je verhuist naar Vlaanderen) kun je het Groeipakket zelf aanvragen.

Er zijn vijf uitbetalers van het Groeipakket. Je kiest zelf wie je Groeipakket uitbetaalt. Veranderen van uitbetaler kan pas na één jaar aansluiting.

Kies je voor een nieuwe uitbetaler, dan geldt die keuze voor alle kinderen in je gezin. Je blijft dan minstens één jaar aangesloten.

Meer over het Groeipakket aanvragen.